Contacts

Art & Touch

Engagerande idéer

Kreation och utveckling av företags-och varumärkesidentiteter; skapande av varumärke; copywriting; kreativitet och kommersiella medieresurser.

Skapande av koncept för below-the-line material, kataloger, broschyrer, häften och flygblad; koncept och design för förpackningar, försäljnings- och mässmaterial.

Scouting, produktion och hantering av promotionslösningar och företagspresenter; digital och offset tryckeritjänster.

Konsultverksamhet för trycktjänster; fotoretuschering och fotosessioner, reportage och stilleben.

Contacts