Contacts

Innehålls hantering

Rätt mix av ord, innehåll och form

Redaktionella tjänster on-och offline för tidningar, tidskrifter, webbportaler; förvaltning, skapande och uppdatering av on-och offline-innehåll generellt (för information, reklam/promotion, webbplatser).

Översättning och lokalanpassning av reklammaterial; skapande, hantering och distribution av elektroniska och tryckta nyhetsbrev, innehållsskapande av below-the-line material såsom kataloger, broschyrer, flygblad och broschyrer.

Redaktionella tjänster, samordning, ledning, tryck och distribution av on-och offline företagsmagasin; copywriting för broschyrer, marknadsföringsmaterial, webbplatser. Definition av kommunikationsstrategier.

Tillämpning av konsekvent kommunikation i de olika företagssektorerna och relaterade kommunikationskanaler; texter och bilder för alla behov.

Contacts