KONTAKTA OSS

Villkor och villkor

Användaren som använder den här webbplatsen bekräftar att han har läst och accepterat de villkor som anges nedan, vilket kan ändras utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande av företaget. Användaren är därför inbjuden att personligen verifiera eventuella ändringar. För information anges datumet för den senaste uppdateringen av villkoren för denna webbplats nedan.

Den senaste uppdateringen av villkoren för denna webbplats går tillbaka till: 17 maj 2018.

Denna webbplats hanteras av Anice srl, momsnummer n. 10631940011 baserad på: Via Torre Pellice 17, Turin, Italien.

I dessa användarvillkor samt i andra policyer angående användningen av denna webbplats används följande terminologi: ”Användare” och ”Användare” betyder användare eller personer som har tillgång till denna webbplats genom att acceptera de relaterade användarvillkoren. Med ”Vi” och ”oss” eller ”företaget” avses Anice srl eller dess representanter och intresseföretag, där det är relevant.

Användningen av denna webbplats av användaren är villkorad av användarens godkännande av dessa användarvillkor, inklusive vår integritetspolicy och andra villkor eller policyer som vi från tid till annan kommer att använda på denna webbplats (nedan i text, som helhet, ”Villkor och villkor”). Villkoren kan ändras av oss när som helst, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Så snart några ändringar av dessa användarvillkor har publicerats kommer de att träda i kraft omedelbart. För information till användaren anger vi högst upp i det här dokumentet datumet för den senaste uppdateringen av dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor får du inte tillåtelse att använda den här webbplatsen och kommer därför att avstå från ytterligare användning av webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller ta bort innehållet på denna webbplats efter eget gottfinnande, utan förvarning eller ansvar.

Användarrättigheter

Alla rättigheter till innehållet på denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, design, text, fotografier, bilder, ljud, videor, programvara, webbplatsstruktur och kod, ägs av oss eller erhållits av oss under licens. Användaren har inte tillåtelse att använda detta innehåll utanför ramen för denna webbplats, såvida inte den uttryckligen godkänts av oss.

Företaget är ägare och / eller auktoriserad användare av alla typer av varumärken som presenteras på denna webbplats. Företaget är också ägare till alla upphovsrättar, mönster, grafiska mönster, patent, samt alla andra immateriella rättigheter som används på denna webbplats (i det följande i texten ”Intellectual Property”). Användaren kan inte göra anspråk på någon egendom eller annan rättighet på ovannämnda immateriella äganderätt.

Användningsbegränsningar

Användaren är förbjuden från någon rätt att omfördela eller publicera någon del av denna webbplats. Denna förbjudna användning innefattar, genom ett icke begränsande exempel, inramningen av hela webbplatsen eller delar av den eller liknande användningsformer. Användaren är därför skyldig att avstå från dessa typer av användningar, såvida inte tidigare uttryckligt samtycke erhålls. Utan att först få vårt uttryckliga skriftliga medgivande, måste användaren också avstå från att reproducera, erbjuda i licens, sälja, distribuera, ändra eller använda innehållet på denna webbplats, oavsett syfte, kommersiellt eller på annat sätt.

Användning av interaktiva tjänster

Denna webbplats kan innehålla interaktiva tjänster, inklusive men inte begränsade till diskussionsgrupper, anslagstavlor, chattrum och andra sociala nätverk (nedan kallade ”interaktiva tjänster”), som bland annat kan tillåta användaren att delta i diskussioner och publicera information, till exempel texter och bilder.Användaren är uteslutande och uteslutande ansvarig för innehåll som publiceras i våra interaktiva tjänster. Användaren förklarar att vara medveten om att användningen av våra interaktiva tjänster kan innebära insamling och användning av den information som användaren själv tillhandahåller av tredje part. Efter eget gottfinnande kommer vi att utföra kontroller och eventuellt ändra och / eller radera innehåll som publiceras i Interactive Services. Eventuellt missbruk av Interactive Services av användaren kan innebära begränsningar för användarens framtida användning av tjänsten. Beroende på svårighetsgraden av missbruket förbehåller vi oss rätten att blockera användaråtkomst till interaktiva tjänster.

Användaren garanterar att han är ensam ägare till rättigheterna till innehåll som publiceras under användningen av Interactive Services och förklarar inte att den strider mot tredje parts rättigheter, såsom men inte begränsat till immateriella rättigheter (inklusive moraliska rättigheter) upphovsrättsinnehållet innehåll ) eller integritetsrättigheter. Genom att publicera ovan nämnda innehåll ger användaren oss rätten att använda dem på något sätt som vi anser lämpliga eller ger oss rätt att använda ovan nämnda innehåll över hela världen, i obegränsad, överlåtbar och befriad från betalning av upphovsrätt, i alla sätt som vi har valt.

Externa länkar till webbplatsen

Vi kontrollerar inte eller verifierar innehållet från webbplatser från tredje part som vår webbplats är länkad via externa länkar. Eventuella åsikter på dessa webbplatser sammanfaller inte nödvändigtvis med våra åsikter, och innehållet på dessa webbplatser är inte nödvändigtvis godkända eller delade av oss.Företaget anger att det inte tar något ansvar för ovannämnda innehåll eller de sekretessskyddsåtgärder som antagits av ovan nämnda webbplatser och kan inte hållas ansvarig för offentliggörandet av sådana material eller yttranden. Användare rekommenderas därför att kontrollera att de noggrant läst villkoren och sekretesspolicyerna för sådana externa webbplatser innan de kommer åt dem och innan de lämnar webbplatsen. Företaget nekar allt ansvar i händelse av förlust eller skada orsakad på något sätt genom att tredje person lämnar personuppgifter. Företaget förbehåller sig ensamrätt att ta bort eventuellt kopplat innehåll av någon anledning från denna webbplats eller från webbplatser från tredje part.

Användarkonto

För att kunna använda vissa tjänster på denna webbplats kan användaren behöva skapa ett användarkonto. Användaren måste hålla sitt användarnamn och lösenord hemligt. Företaget nekar allt ansvar i händelse av skador eller förluster som orsakas av att tredje person upplysas om det personliga användarnamnet och lösenordet.

Ingen garanti eller ansvarstagande

Användning av denna webbplats sker på användarens enda risk och fara. Informationen på denna webbplats finns i det land där den hittas (”som den är”). I den utsträckning som tillåts enligt lag, bolaget och dess tjänstemän, anställda och partners:

• utesluta alla typer av deklarationer och garantier avseende denna webbplats och dess innehåll, inklusive eventuella deklarationer eller garantier som medlemsförbund eller tredje part kan eller kan tillhandahålla, inklusive uttalanden eller garantier avseende felaktigheter eller försummelser på denna webbplats;

• utesluter inte något ansvar för skador som uppstår på grund av användningen av denna webbplats eller i samband med användningen av webbplatsen. De ovannämnda skadorna innefattar, genom ett icke begränsande exempel, skador för direkta förluster eller förlorad vinst eller vinst (oavsett huruvida sådan förlorad vinst eller vinst var förutsebart eller ej eller uppstått som ett resultat av normal affärsverksamhet eller att företaget har eller inte informerats om möjligheten till potentiella förluster), skador som orsakats av användarens dator, programvara, system och program och data som finns i samma eller någon annan direkt eller indirekt följd och incident

• Företaget nekar också något ansvar för förluster, kostnader eller skador av något slag (direkt, indirekt, följdskadat eller på annat sätt) som användaren lidit till följd av användningen av denna webbplats eller som ett resultat av eventuella datorvirus överförda via denna webbplats ;

• All information som finns på denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål och är inte bindande.

Stor kraft

Företaget nekar något ansvar om det är omöjligt att uppfylla de skyldigheter som anges i dessa Villkor på grund av händelser bortom respektive kontrollmöjligheter, inklusive men inte begränsat till naturliga händelser, terroristhandlingar, krig, politiska uppror, uppror, upplopp civila oroligheter, civila eller militära beslag, uppror, jordbävningar, översvämningar eller andra naturliga eller konstgjorda händelser som överträffar kontrollen och som leder till uppsägning av avtal eller avtal, även om det rimligen kan förväntas .

Personlig information

När du använder den här webbplatsen kan du bli ombedd att ge oss personuppgifter (”Personuppgifter”). Vår policy om personuppgifter rapporteras i sekretesspolicyen.

Varning

Genom att acceptera dessa villkor frigör och håller användaren företaget och dess tjänstemän, anställda och representanter säkra i händelse av förlust, skada eller kostnader som härrör från användningen av denna webbplats och relaterade tjänster eller från den eventuella publiceringen av innehållet på denna webbplats , eller vid olaglig användning av denna webbplats, såväl som i händelse av eventuella krav från tredje part om överträdelse av immateriella rättigheter eller underlåtenhet att följa sekretessrätten.

Begränsning, upphävande och annullering av tjänsten

Företaget har rätt att begränsa, upphäva eller förhindra användaren att komma åt denna webbplats och dess tjänster, efter eget gottfinnande av företaget och utan förvarning, inklusive rätten att sluta använda tjänster som redan används.

Uppdelningen av kontraktet

Dessa användarvillkor, inklusive vår integritetspolicy, utgör hela avtalet mellan användaren och företaget i förhållande till användningen av denna webbplats och relaterade tjänster av användaren. Om en klausul i dessa villkor och villkor anses vara obefogad eller oförklarlig i domen, är parterna överens om domstolens åtagande att verkställa parternas avsikter enligt klausulen. Om en klausul hålls noll eller inte verkställbar, gäller de återstående bestämmelserna i Villkoren.

Lagar och jurisdiktion

Dessa användarvillkor, inklusive sekretesspolicyen och eventuella frågor relaterade till webbplatsen, regleras och tolkas i enlighet med italiensk och europeisk lagstiftning, utan att ta hänsyn till bestämmelser om lagkonflikt. Eventuellt rättsligt förfarande som härrör från eller i samband med dessa Villkor, oavsett om det riktas mot eller påverkar företaget, kommer att omfattas av domstolens exklusiva behörighet.

KONTAKTA OSS