Contacts

PR & Media Relationer

Den perfekta matchningen med media

Presstjänst och relaterade tjänster, skött av oss eller med support; mediarelationer; intervjusamordning, organisation av presskonferenser; PR; krishantering.

Skapande och underhåll av distributionslistor för alla verksamheter, produkter och serviceområden, samt övergripande mailinglistor för livsstil och övriga specialiserade medier.

Skriva och distribura pressmeddelanden, pressmaterial, redaktionellt material; fotosessioner.

Pressklipp och tillhörande kvali-kvantitativ analys; skapande och underhåll av mediasajter.

Pressbilshantering.

Contacts