KONTAKTA OSS

Integritets- och Cookie Policy

Integritetspolicy
Denna information tillhandahålls – i enlighet med artikel 13 i  UE-förordning 679/2016 (GDPR) – att någon enhet har att göra med de webbaserade tjänsterna som tillhandahålls av Anice srl (”Anice”) via elektroniska nätverk från och med följande adress:

www.anicecommunication.com  (”vår hemsida”)

vilket motsvarar hemsidan för Anices officiella webbplats.

Den information som lämnas gäller endast vår hemsida och berör inte några webbplatser som kan besökas av en användare via externa länkar.

Informationen lämnas också utifrån riktlinjerna i rekommendation nr. 2/2001, som antogs den 17 maj 2001 av de europeiska dataskyddsmyndigheterna inom den arbetsgrupp som inrättats enligt artikel 29 i EU-direktiv 95/46 / EG för att fastställa minimikrav för insamling av personuppgifter online – särskilt med avseende på arrangemang, tidpunkt och innehåll av informationen som ska tillhandahållas av datainsamlare till användare som besöker webbsidor oavsett ändamål.

Datakontroller

Att besöka denna webbplats kan resultera i behandling av uppgifter om identifierade eller identifierbara personer.

Datakontrollanten är Anice srl med huvudkontor i Via Torre Pellice 17, 10156 Turin, Italien.

Plats där data bearbetas

Bearbetningsoperationerna i samband med de webbaserade tjänsterna som görs tillgängliga via denna webbplats utförs på ovannämnda kontor.

Ingen data som härrör från webbaserade tjänster kommuniceras eller sprids.

Eventuella personuppgifter som tillhandahålls av användarna för att skicka en informationsförfrågan eller ett meddelande eller att skicka curriculum vitae används endast för att tillhandahålla tjänsten och / eller utföra de uppgifter som begärts, lagras under den tidsperiod som är nödvändig för att att uppfylla begäran och lämnas endast till tredje part om detta är nödvändigt för nämnda ändamål.

Kategorier av bearbetade data

Navigationsdata

Informationssystemen och mjukvaruprocesserna åberopade att använda denna webbplats för att förvärva personuppgifter som en del av deras standardfunktion; Överföringen av sådan data är en inneboende egenskap hos Internetkommunikationsprotokoll.

Sådan information samlas inte in för att relatera den till identifierade registrerade, men det kan möjligen möjliggöra användaridentifiering efter att ha bearbetats och matchats med data som innehas av tredje part.

Denna datakategori innehåller IP-adresser och / eller domännamnen på de datorer som används av någon användare som ansluter till den här webbplatsen, adresserna för URI-adressen (Uniform Resource Identifier) ​​för de begärda resurserna, tiden för sådana förfrågningar, metoden som används för att skicka in en given begäran till servern, återlämnad filstorlek, en numerisk kod relaterad till serverresponsstatus (framgångsrikt utförd, fel etc.) och andra parametrar relaterade till användarens operativsystem och datormiljö.

Dessa data används endast för att extrahera anonym statistisk information om webbplatsanvändning samt att kontrollera dess funktion. Uppgifterna kan användas för att fastställa ansvar om datorbrott begås mot webbplatsen.

Data tillhandahålls frivilligt av användarna

Att skicka e-postmeddelanden till de adresser som nämns på denna webbplats, som görs på grundval av ett fritt valt, explicit och frivilligt alternativ, innebär att man förvärvar avsändarens adress, vilket är nödvändigt för att kunna svara på eventuell förfrågan av sådana ytterligare personuppgifter som finns i meddelandet / meddelandena.

Specifika sammandragsinformation kommer att visas och / eller visas på sidorna som används för att tillhandahålla tjänster på begäran.

Småkakor

Inga personuppgifter om användare förvärvas av webbplatsen i detta avseende.

Inga kakor används för att överföra personlig information, och heller inte så kallade ihållande cookies eller användarspårningssystem implementeras.

Användning av de så kallade sessionkakorna – som inte lagras permanent på användarens dator och försvinner vid stängning av webbläsaren – är uteslutande begränsad till sändning av session-ID-er – som består av servergenererade tillfälliga nummer – som behövs för att möjliggöra säker, effektiv navigering.

De så kallade session cookies som används av denna webbplats gör det onödigt att genomföra andra datortekniker som potentiellt skadar användarnavigeringens konfidentialitet, medan de inte tillåter att förvärva användarens personliga identifieringsuppgifter.

Tillhandahållande av data

Förutom det som anges för navigeringsdata, är användaren fri att lämna personuppgifter via kontaktformulären för att begära information, för annan kommunikation, samt att skicka sina curriculum vitae.

Underlåtenhet att tillhandahålla sådan information kan göra det omöjligt att få det som begärts. Att inte acceptera informationen om samtycke till behandling av personuppgifter kommer inte att tillåta vidarebefordran av meddelandet.

Användarens samtycke

När användaren lämnar sin personliga information via vår hemsida ger han / hon automatiskt medgivande så att vi kan använda denna information självständigt, såväl som medgivande att dela den med tredje part, i andra länder än hemvist eller i förhållande till Användarregistret. Denna delning av personuppgifter kommer endast att ske om det anses nödvändigt för att hantera den mottagna begäran och / eller att tillåta våra partners att tillhandahålla lämpliga tillhandahållanden av vissa tjänster, inklusive men inte begränsat till förvaltningen av vår webbplats och andra tjänster som vi kan ge från tid till annan via vår hemsida. Denna behandling av personuppgifter kan endast ske under förutsättning att våra partners tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för användarens personuppgifter.

Användning av personuppgifter av tredje man

Varning: Alla personuppgifter som kan publiceras av användaren på vår webbplats och publiceras kan vara tillgängliga för tredje part (dvs. till andra ämnen än oss eller våra partners). Sådana personuppgifter kan därför samlas in och användas av tredje man. Vi förnekar inget ansvar vid användandet av personuppgifter enligt användningen av denna metod. Vi rekommenderar därför användaren att ägna största uppmärksamhet innan han publicerar någon information eller personuppgifter på vår hemsida.

Uppgiftsskyddsåtgärder

Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter på våra datorer / servrar i EU. För att skydda dina personuppgifter på ett tillfredsställande sätt har vi vidtagit alla försiktighetsåtgärder och säkerhetsåtgärder som vi anser nödvändiga, till exempel genom ett icke begränsande exempel, olika elektroniska säkerhetsåtgärder.

Behandlingsarrangemang

Personuppgifter behandlas med automatiserade medel för inte längre än vad som är nödvändigt för att uppnå de syften som det har samlats in. Det är inte möjligt att ange en giltig tidsperiod för dem alla.

Särskilda säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra att uppgifterna förloras, används olagligt och / eller otillbörligt och öppnas utan tillstånd.

Dataämnenes rättigheter

Uppgiftslämnarna har rätt att när som helst få bekräftelse på att det finns personuppgifter om dem och informeras om deras innehåll och ursprung, kontrollera deras noggrannhet, eller begära att dessa uppgifter kompletteras, uppdateras eller rättas (avsnitt 7 EU-förordningen 679/2016).

Ovanstående avsnitt ger också rätt att begära radering, anonymisering eller blockering av data som behandlas i strid med lagen samt att i alla fall, med legitima grunder, motsätta sig behandling av uppgifterna.

Alla förfrågningar bör vara

– mailade till Anice via formuläret Kontakter på denna webbplats

– faxas till + 39-011 0161234

– eller skickas via post till Anice srl – Via Torre Pellice 17 – 10156 Torino – Italien.

Cookies policy

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår användning av cookies i enlighet med denna Cookie Policy. Annars måste användaren av webbplatsen konfigurera sin webbläsare på lämpligt sätt (klicka här för mer information) eller använd inte vår webbplats. Om du bestämmer dig för att inaktivera cookies som vi använder kan det påverka användarens upplevelse på vår webbplats.

Informationen nedan sammanfattar de olika typerna av cookies som vi använder på vår webbplats, tillsammans med deras respektive funktion och varaktighet (dvs. hur länge varje cookie ska förbli på användarens enhet).

Vad är kakor?

Cookies är datafiler eller partiella data som kan sparas på din dator (eller andra enheter som är aktiverade för att surfa på internet, till exempel smartphones eller surfplattor) när du besöker en webbplats. Vanligtvis innehåller en kaka namnet på den webbplats från vilken kakan kommer, den tid kakan stannar på enheten, och ett värde som vanligtvis är ett unikt tal som genereras slumpmässigt.

Vad använder vi cookies för?

Vi använder cookies för att göra användningen av vår webbplats enklare och att bättre anpassa vår webbplats till dina intressen och behov. Cookies kan också användas för att hjälpa oss att påskynda dina framtida upplevelser och aktiviteter på våra webbplatser. Vi använder också cookies för att sammanställa anonym aggregerad statistik som gör det möjligt för oss att förstå hur människor använder vår webbplats och för att hjälpa oss att förbättra strukturen och innehållet. Vi kan inte identifiera dig personligen genom denna information.

Vilka typer av cookies använder vi?

Två typer av cookies kan användas på vår sida – ”session cookies” och ”persistent cookies”. ”Sessionscookies” är tillfälliga cookies som finns kvar på din enhet tills du lämnar vår webbplats. En ”beständig cookie” förblir på din enhet under mycket längre tid eller tills du raderar den manuellt (hur länge kakan stannar på din enhet beror på ”livslängden” för den aktuella cookien och inställningarna för din webbläsare).

Använda kakor

Vid behov finns ytterligare specifik information genom att klicka på länkarna nedan.

Typ av cookies

Nödvändig och prestanda.

Nödvändig

De är viktiga för att vår webbplats fungerar korrekt, så att människor kan navigera för att utnyttja dess egenskaper. Exempel är att lagra tidigare åtgärder (infogade texter) när du återgår till en sida under samma session.

Prestanda

De hjälper oss att förstå hur användarna interagerar med vår webbplats genom att ge information om de besökta sektionerna, tiden som spenderas på webbplatsen och allt som har uppstått, till exempel ett felmeddelande. Detta hjälper oss att förbättra funktionaliteten hos vår webbplats.

Vad gör de, samlar in mina data och / eller identifierar mig?

Nej, de samlar bara in anonyma data, om det behövs, och identifierar dig inte som en individ. Om du inte accepterar dessa cookies kan webbplatsens funktionalitet eller vissa delar av detsamma påverkas.

Använder vi cookies från tredje part?

Genom att använda tjänster från tredje part är det möjligt att de kan ställa in cookies på din enhet när du besöker vår webbplats så att den kan tillhandahålla de tjänster de tillhandahåller. Om du vill ha mer information om dessa cookies, klicka på länkarna nedan. Ytterligare information om detta kan vara tillgänglig på den tredje partens webbplats.

Hur kan jag kolla eller radera cookies?

De flesta webbläsare är initialt inställda för att acceptera cookies automatiskt. Du kan ändra dessa inställningar för att blockera cookies eller för att varna dig om att cookies skickas till din enhet. Det finns flera sätt att hantera cookies. Se användarhandboken eller hjälpskärmen i din webbläsare för att få reda på hur du justerar eller ändrar webbläsarinställningarna. Om du inaktiverar cookies som vi använder kan det påverka din webbläsning medan du är på vår webbplats. Om du använder olika enheter för att visa och komma åt webbplatser (till exempel skrivbord, smartphone, surfplatta etc.) måste du se till att varje webbläsare på varje enhet är inställd för att återspegla dina cookiepreferenser. Ytterligare hjälp om hur du hanterar och tar bort cookies på din enhet finns här .

Mer specifik information

Session / tillfälliga cookies

Dessa cookies tas bort från din enhet när du lämnar webbplatsen.

Permanent / beständig

Dessa cookies tas inte bort från din enhet när du lämnar webbplatsen. De förblir på din enhet under en längre tid.

PRESTANDA

Använda kakor: Analytisk / Spårning
Vad det gör: Ger anonym / aggregerad information om var du går och vad du gör på våra och andra webbplatser.
Hur länge det kvarstår i din enhet: Hållbar, session och tredje part
Vår webbplats kan använda följande analytiska cookies: Google Analytics (med IP-anonymisering), WordPress Stats 

FUNKTIONALITET

Använda kakor: Sociala medier / delning (delning)
Vad det gör: Det låter dig dela kommentarer / betyg / sidor / bokmärken och hjälpa dig att förenkla tillgången till sociala nätverk och sociala verktyg på Internet.
När det kvarstår i din enhet under lång tid: Tredje part
Anice kan använda cookies från: Add ThisFacebook ConnectFacebook social plug-insTwitter ButtonsTwitter BadgeYouTubeLinkedIn.

OLIKA

Använd kaka: Annan
Vad det gör: De stöder olika och olika funktioner i vår webbplats.
Hur länge det kvarstår i din enhet: Hållbar, session och tredje part.
Vår webbplats kan använda cookies från: Google Maps

KONTAKTA OSS