Project Description

Koncept och genomförande av promotionskampanj: Saab Live Tour